Σκοπός

Σκοπός

Περισσότερο όμως από μια Οργάνωση η ΕΝ.Ε.Ο.Ν. είναι ένας πυρήνας αγάπης, φιλίας, ανθρωπιάς, ένας διαφορετικός τρόπος ζωής, ένας διαρκής αγώνας για το κτίσιμο μιας καλύτερης Ελλάδας, με ζεστασιά στις ανθρώπινες σχέσεις και ενδιαφέρον για τα προβλήματα των συνανθρώπων μας, μιας Ελλάδας που το ήθος, ο αυτοσεβασμός, η αξιοπρέπεια, η δικαιοσύνη, η αρετή, η ελευθερία του ατόμου και η ανθρωπιά θα ξαναβρούν το σχήμα τους.

Το σπουδαιότερο επίτευγμα της Οργάνωσης είναι ότι τα έσοδά της διατίθενται για την υλοποίηση των παρακάτω σκοπών μέσα στην Ελλάδα.

Οι σκοποί της ΕΝ.Ε.Ο.Ν είναι οι ακόλουθοι:

  • Η έρευνα, διαπίστωση, καταγραφή και επίλυση κάθε είδους προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σε οικονομικό, ψυχολογικό και πνευματικό επίπεδο οι Ελληνίδες σαν γυναίκες, σύζυγοι και μητέρες στην Ελληνική πραγματικότητα.
  • Η ανάπτυξη δεσμών και η καλλιέργεια του πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της ΕΝ.Ε.Ο.Ν. καθώς και με μέλη άλλων, ημεδαπών ή αλλοδαπών σωματείων με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς
  • Η συμβολή στην πνευματική, πολιτιστική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη των μελών του Σωματείου σε συνεργασία με κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς και διακεκριμένες προσωπικότητες του πολιτιστικού, καλλιτεχνικού και κοινωνικού χώρου.
  • Η διασφάλιση της ισότητας των δύο φύλων με την ταυτόχρονη προνομιακή θέση της γυναίκας-μητέρας μέσα από την:

1. Προστασία της μητρότητας, των παιδιών και του θεσμού του γάμου και της οικογένειας.

2. Καλλιέργεια της αρχής της ίσης και κατά ανάλογο τρόπο συμμετοχής και των δύο συζύγων στην ανατροφή των παιδιών και την στήριξη της οικογένειας.

3. Προαγωγή του πνεύματος αλληλοκατανόησης, καταλλαγής και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της οικογένειας

  • Η διαφύλαξη και προαγωγή των καλών χαρακτηριστικών της ελληνικής φυλής και ειδικότερα:

1. Της Ελληνικής γλώσσας

2. Των ελληνικών ηθών, εθίμων και λαογραφικών παραδόσεων και θεσμών

3. Της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης

4. Της αρχής ότι η οικογένεια αποτελεί το κοινωνικό θεμέλιο για τη διατήρηση και προαγωγή των Ελλήνων και του Ελληνικού έθνους.

  • Η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και η στήριξη της πολύτεκνης μητέρας.
  • Η προστασία και στήριξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες και η ενεργός συμμετοχή στην αποδοχή τους από το κοινωνικό σύνολο
  • Η ενεργός συμμετοχή στην προστασία της νεότητας μέσα από την ανύψωση του μορφωτικού επιπέδου και την συμπαράσταση στα εφηβικά, επαγγελματικά και μορφωτικά προβλήματα της με στόχο την καταπολέμηση της βίας, των ναρκωτικών, της εγκληματικότητας, των μολυσματικών ασθενειών και την καλλιέργεια των αξιών της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, του αυτοσεβασμού, της δικαιοσύνης και της αρετής.
  • Προαγωγή του πολιτισμού, δημιουργία και εκτέλεση πολιτιστικών εκδηλώσεων σε συνέργεια με τον Δήμο ή την Νομαρχία ή την Περιφέρεια της έδρας της ένωσης ή της έδρας κάθε παραρτήματος.