Η οργάνωση

Η οργάνωση

Η ΕΝ.Ε.Ο.Ν.

Ιδρύθηκε τον Οκτώβριο 2001 σαν μη κερδοσκοπικό σωματείο από γυναίκες με μακροχρόνια πείρα στα κοινά. Ιδρυτικό μέλος και πρώτη πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η Κα Λίτσα (Καλομοίρα) Ζούππα. Σήμερα, το σωματείο δραστηριοποιείται από την έδρα της κεντρικής διοίκησης και έχει μαζι με τ παραρτήματα περισσότερα από 1000 ενεργά τακτικά μέλη που ασχολούνται με τους τομείς ενδιαφέροντος του σωματείου.

Έδρα

Η έδρα του σωματείου είναι: Τερψιχόρης 20, Παλαιό Φάληρο, 17452, Αθήνα.

Διοικητικό Συμβούλιο (κεντρική διοίκηση)

Λίτσα (Καλομοίρα) Ζούππα

ΠΡOΕΔΡΟΣ

Σοφία Μαυρογένη

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Εφη Φερεντίνου-Συκιώτη

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φωτεινή Παναγιωτοπούλου

ΜΕΛΟΣ

Κανέλα Μαλάνου

ΜΕΛΟΣ

Ελίνα Μακρή

ΜΕΛΟΣ

Καλλιόπη Βαρουδάκη

ΤΑΜΙΑΣ

Μέλη

Τα μέλη της ΕΝ.Ε.Ο.Ν διακρίνονται σε τακτικά, επίτιμα και αρωγά.

Τακτικό μέλος της ΕΝ.Ε.Ο.Ν. μπορεί να γίνει κάθε ενήλικη Ελληνίδα και κάθε γυναίκα που έχει ελληνική παιδεία και αγαπά τον ελληνικό πολιτισμό, τη θρησκεία, τα ήθη και έθιμα, την οικογένεια και την νεότητα. Για να γίνει κανείς τακτικό μέλος χρειάζεται να υποβάλει αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο και να το έχουν συστήσει 2 μέλη της οργάνωσης

Επίτιμα μέλη μπορεί να είναι άνδρες ή Γυναίκες για τις εξαιρετικές υπηρεσίες που προσέφεραν στο σωματείο ή την Ελλάδα γενικότερα.

Αρωγά μέλη μπορεί να είναι άνδρας ή γυναίκες που επιθυμούν να συμβάλλουν στη επιτυχία των σκοπών της ΕΝ.Ε.Ο.Ν. και εργάζονται γι’αυτό ή παρείχαν δωρεές στο σωματείο.

Τομείς ενδιαφέροντος

Οι βασικοί τομείς ενδιαφέροντος της ΕΝ.Ε.Ο.Ν. είναι οι ακόλουθοι:

  • Οικογένεια
  • Παιδεία
  • Υγεία
  • Περιβάλλον
  • Ανθρώπινα δικαιώματα
  • Πολιτισμός
  • Ισότητα των φίλων
  • Ενδοοικογενιακή βια
  • ΑμεΑ

Οι δραστηριότητες κάθε τομέα ενδιαφέροντος συντονίζονται από μια αρμόδια επιτροπή.