Δραστηριότητες

Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες της ΕΝ.Ε.Ο.Ν. στοχεύουν κύρια στην προώθηση και διαφύλαξη των ηθικών αρχών της πατρίδας μας, στην ισότητα των δύο φύλλων, στη διαφύλαξη και προαγωγή των Ελληνικών ηθών, εθίμων, λαογραφικών παραδόσεων και θεσμών, καθώς και των έργων της εθνικής κληρονομιάς, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην προστασία και υποστήριξη της γυναίκας στους κοινωνικούς και οικογενειακούς προβληματισμούς, στην προστασία της Νεότητας για την μείωση της εγκληματικότητας και την καταπολέμηση της βίας, των ναρκωτικών, στην ανύψωση του μορφωτικού επιπέδου των μελών της και της νεότητας με την λήψη κατάλληλων και αποτελεσματικών μέτρων από όλες τις κοινωνικές ομάδες και αρχές, στην προστασία του περιβάλλοντος και του καταναλωτή, στην προώθηση της γυναίκας στα κέντρα λήψεως αποφάσεων, στην ευαισθητοποίηση της στον εθελοντισμό, με αγάπη για την Τρίτη ηλικία και τα άτομα με Ειδικές ανάγκες, καθώς και στην συνεχή προσπάθεια για την διαφύλαξη της Ειρήνης, της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας σε Εθνικό και Παγκόσμιο επίπεδο.

Επίσης προσπαθεί να επαναφέρει στην Οικογένεια τον σεβασμό, στηρίζει την πολύτεκνη μητέρα και αγκαλιάζει με αγάπη την Τρίτη ηλικία.

Συνεργάζεται με όλες τις Διεθνείς Οργανώσεις και ειδικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Οικογένεια, τον Ο.Η.Ε., την Ουνέσκο, την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, τον Ε.Ε.Σ. τον Όμιλο Εθελοντών και είναι μέλος στο Ευρωπαϊκό Lobby Γυναικών (Ελληνική Αντιπροσωπεία), στο Μητροπολιτικό Δίκτυο Γυναικών και την Ομοσπονδία για την βελτίωση συνθηκών της ζωής της γυναίκας, του παιδιού, της υγείας, της Παιδείας και του Περιβάλλοντος.

Η ΕΝ.Ε.Ο.Ν. είναι ένα πολύ ενεργό και δραστήριο σωματείο που φιλοδοξεί να επιτυγχάνει τους στόχους του μέσα από διαρκείς, οργανωμένες δραστηριότητες, όπως:

  • Ημερίδες
  • Συνέδρια
  • Επιμορφωτικά σεμινάρια και εκδρομές
  • Πολιτιστικές εκδηλώσεις
  • Συνεργασίες με άλλους ελληνικούς οργανισμούς
  • Φιλανθρωπίες
  • Βραβεύσεις

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων του σωματείου ανακοινώνεται κάθε τρεις (3) μήνες.

ΕΝ.Ε.Ο.Ν. – Δράσεις πρόληψης και καταπολέμησης της ενδοοικογενειακής βίας και της προώθησης της ισότητας των φύλων.

Το 2013 πήρε ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ με θέμα “ενδοοικογενειακή βια” που ολοκλήρωσε το 2015 με μεγάλη επιτυχία. Από το πρόγραμμα ωφελήθηκαν 40 γυναίκες.